S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKT

RWK unit - Predaj olejov a mazív
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel: +421 (0)907 917 347
rwkunit@rwkunit.sk

TOVAR V AKCII

cena e-shop 47,75 €
cena e-shop 54,30 €
cena e-shop 7,60 €

TOP PRODUKT


» OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky - Kúpna zmluva

Všeobecné obchodné podmienky platné v internetovom obchode olejrwk.sk

 

Úvodné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode olejrwk.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

 

RWK unit - oleje a mazivá

Povstania Českého ľudu 9, 040 22 Košice

 

Prevádzka: Južná trieda 117, 040 01 Košice

E-mail : rwkunit@rwkunit.sk

Tel . : +421 (0)907 917 347

Zápis živnostenského registra: 820-67966

 

IČO: 45 470 375

DIČ: 1071682612

IČ DPH: SK1071682612

 

Podmienky taktiež bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predajcu a jeho zákazníkov.

Zákazník každým odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s nasledovnými obchodnými podmienkami.


Zmluvné Strany

 

PREDÁVAJÚCI:

 • Roman Varga - RWK unit, Povstania Českého ľudu 9, 040 22 Košice, zapísaný v živnostenskom registri č.820-67966

KUPUJÚCI:

 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmlúv

 

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára kúpnu zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronickým spôsobom a to vyplnením objednávkového formulára. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch a prospektoch sú nezáväzné, vychádzajúce z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme infokmovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka

 

Kupujúci (Spotrebiteľ) má podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Pokiaľ sa tak rozhodne, kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy v prípade vrátenia tovaru môžete využiť nasledovný formulár Odstúpenie od zmluvy - Vrátenie tovaru, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením hviezdičkou.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 7.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Každú objednávku (Kúpnu zmluvu) môže kupujúci bez udania dôvodu zrušiť len do vyexpedovania a to telefonicky, e-mailom alebo odoslaním formuláru na Odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie už začalo ( napríklad tovar už bol odoslaný).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (stornovať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru u dodávateľa.
 • osobný odber objednaného tovaru nebol uskutočnený v stanovenej lehote 5 pracovných dní od schválenia a pripravenia objednaného tovaru.


V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo osobne vrátená na našej predajni v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci nemá právo bez predošlého upovedomenia kupujúceho zmeniť cenu objednaného tovaru a služieb.

 

Následky neprevzatia objednanej zásielky

 

Odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok internetového obchodu www.olejrwk.sk kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a obchodnými podmienkami internetového obchodu www.olejrwk.sk je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

Tým že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podla Občianskeho zákonníka. A teda zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 14 dni OD PREVZATIA. Neumožňuje mu tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť.

 

Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

 

Neprevzatím objednaného tovaru sa kupujúci dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu.

 

Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške :

 

 • nedotované poštovné, spätné poštovné a dobierka v plnej výške 7,90 €
 • balné vo výške 4,10 €
 • náklady na administratívu vo výške 3 €


Spolu je výška zmluvnej pokuty - 15 €.


Zmluvnú pokutu požadujeme uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci v prospech nášho účtu bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol doručenej faktúry.

 

V prípade neuhradenia priloženej faktúry bude zásielka odovzdaná do súdnej úschovy, týmto úkonom splní zásielka charakter doručenia. Následne na to podá predávajúci žalobu na príslušný súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.

 

Spôsob úhrady - platby za tovar

 

 • Hotovosťou - na predajni
 • Dobierkou - pri prevzatí tovaru od prepravcu (Pošta/Kuriéra ) +1 € k cene objednaného tovaru
 • Faktúrou  - nutne dohodnuť pred vytvorením objednávky

 

Spôsob dopravy a spoplatnenie dopravy

 

Osobné prevzatie:

 • osobne na predajni (bez poplatku)

 

Slovenská pošta:

 • balík slovenská pošta do 10kg 2.trieda + 3,90 €

Dobierka + 1,00 €

 

Geis expres kuriér:

 • Zásielka do     3kg,   - cena k objednávke 2,90 €
 • Zásielka do   10kg,   - cena k objednávke 3,50 €
 • Zásielka do   15kg,   - cena k objednávke 4,90 €
 • Zásielka do   20kg,   - cena k objednávke 5,90 €
 • Zásielka do   25kg,   - cena k objednávke 6,50 €
 • Zásielka do   30kg,   - cena k objednávke 7,90 €
 • Zásielka do   35kg,   - cena k objednávke 8,90 €
 • Zásielka do   40kg,   - cena k objednávke 9,90 €
 • Zásielka do   45kg,   - cena k objednávke 10,90 €
 • Zásielka do   50kg,   - cena k objednávke 11,90 €
 • Zásielka do   60kg,   - cena k objednávke 15,00 €
 • Zásielka do   70kg,   - cena k objednávke 17,50 €
 • Zásielka do   80kg,   - cena k objednávke 20,00 €
 • Zásielka do   90kg,   - cena k objednávke 22,50 €
 • Zásielka do 100kg,   - cena k objednávke 25,00 €

Dobierka + 1,00 €


Po vzájomnej dohode zúčastnených strán je možne dohodnúť aj iné podmienky dopravy a pladby.

Pri objednávke nad 80 € bez DPH do hmotnosti zásielky 25kg sa doprava neúčtuje

Objednaný tovar je možné posielať len vnútroštátnou prepravou na cele územie Slovenskej republiky. Mimo Slovenskej republiky momentálne tovar neposielame.

 

V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná a odoslaná je potrebné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu v čo najkratšom čase. V takomto prípade budeme bezodkladne kontaktovať prepravcu a Vás informovať o ďalšom postupe.

 

Dodacie podmienky a ceny

 

Po obdržaní objednávky od kupujúceho, zašle predávajúci obratom kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky e-mailom. V prípade, ak je tovar skladom, tak ho predávajúci vyexpeduje, najneskôr na druhý kalendárny pracovný deň po obdržaní objednávky. A následne Vám bude tovar doručený aj s platným dokladom o kúpe tovaru ( Faktúrou ). V prípade, že objednaný tovar nie je skladom oznámi túto skutočnosť predávajúci kupujúcemu najneskôr do 3dní od obdržania objednávky a zároveň ho bude informovať o možnom termíne dodania.

 

Ceny na e-shope sa môžu líšiť od cien na predajni Južná trieda 117, 040 01 Košice. Uvedené predajné ceny na e-shope platia len pri objednaní a odoslaní objednávky cez tento internetový obchod. Následne po potvrdení objednávky je možné si tovar vyzdvihnúť aj na našej predajni bez ďalších poplatkov za dopravu.


Dostupnosť tovarov

 

Pod pojmom dostupnosť tovaru uvádzanom pri produktoch v našom e-shope sa rozumie doba, kedy je možné si daný tovar prevziať u nás na predajni, respektíve kedy bude tovar vyexpedovaný, odovzdaný prepravcovi.

Predajca si vyhradzuje právo v prípade nedostupnosti tovarov u dodávateľov zmeniť dobu dodania. V takom prípade bude zákazník o tejto skutočnosti  bezodkladne informovaný a bude mu oznámený možný (náhradný) termín dodania.

 

Pokiaľ je pri produkte na e-shope označená dostupnosť Na vyžiadanie, Momentálne nedostupné alebo V príprave. Po objednávke takto označeného tovaru Vás budeme kontaktovať ohľadom upresnenia doby dodania a ceny. Cena v tomto prípade nemusí byť aktuálna nakoľko sa daný produkt momentálne nenachádza na našom sklade a náš dodávateľ nám môže cenu ešte upraviť.

 

Reklamácia

 

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plinúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.

 

K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nadobudnutí tovaru - Pokladničný blok alebo faktúru spolu s dokladom o zaplatení vydaný poštou/kurierom , ktoré zároveň slúžia ako záručný list a daňový doklad.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo vadný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budu vyriešené v zákonnej stanovenej lehote 30 dní.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady zapríčinené bežným používaním
 • vady spôsobené neodbornou montážou
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • na škody vzniknuté pri preprave externým prapravcom ( pri známkach poškodenia doporučujeme zásielku neprevziať )

 

Postup pri reklamácii:

 • Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 • tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • v zásielke uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a telefónny kontakt
 • k zásielke priložte doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

 

Ochrana osobných údajov

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Všetky údaje sú zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh pracovníkov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímané ani poskytované tretej osobe bez písomného súhlasu, alebo súdneho rozkazu.
Firma môže príležitostne použiť kontaktné údaje užívateľov ku kontaktovaniu užívateľa (e-mail, telefonicky) pre overenie potrieb užívateľa, pre zlepšenie svojich produktov a služieb, alebo informovanie o novinkách.

Prevádzkovateľ internetového obchodu olejrwk.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní objednávky alebo zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu olejrwk.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Zákazník pri vytvorení a odoslaní objednávky zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov a to za účelom nevyhnutne potrebným pre správne doručenie objednaných tovarov a služieb.

Tento súhlas vykoná potvrdením zaškrtávacieho políčka Súhlasím s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov pred dokončením každej objednávky.

 

Záverečné ustanovenie

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito v plnom rozsahu súhlasí.

 

MTIwNmM